جستجو کردن سیاسی فعالیت انتخابات اصلاح طلب

جستجو کردن: سیاسی فعالیت انتخابات اصلاح طلب کشورهای پیشرفته اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی با جوانی که پرچم کشور عزیزمان ایران را آتش زد ملاقات کنید و از او بپرسید…. / پیشنهاد به سردارسلیمانی

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:یکی از موارد پیش آمده در این اعتراضات آتش زدن پرچم کشور بود که تصویر العمل و تاسف بسیاری را برانگیخت، به طوری که مق

با جوانی که پرچم کشور عزیزمان ایران را آتش زد ملاقات کنید و از او بپرسید.... / پیشنهاد به سردارسلیمانی

پیشنهاد به سردارسلیمانی: با جوانی که پرچم کشور عزیزمان ایران را آتش زد ملاقات کنید و از او بپرسید….

عبارات مهم : آموزش

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:یکی از موارد پیش آمده در این اعتراضات آتش زدن پرچم کشور بود که تصویر العمل و تاسف بسیاری را برانگیخت، به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند.

با جوانی که پرچم کشور عزیزمان ایران را آتش زد ملاقات کنید و از او بپرسید…. / پیشنهاد به سردارسلیمانی

در آخرين واكنش ها نيز فيلمي از سردار محترم قاسم سليماني منتشر شد كه در آن اظهار شده: «صحنه هاي عجيبي بود كربلاي ٥. ما براي دفاع از هر متر كشورمان، خصوصا در آن منطقه شهيد داديم. من همين جا بگويم وقتي صحنه نابخردانه آن نادان را در آتش زدن پرچم ايران ديدم خيلي دلم سوخت. گفتم اي كاش به جاي پرچم، من را ده بار آتش مي زدند، به جاي تصوير من.چون ما براي نشاندن پرچم بر سر قله ده ها شهيد داديم تا بتوانيم اين پرچم را سرافراز و برافراشته نگه داريم.»

طبيعي است كه واكنش ابتدايي ما نيز انزجار و تاسف باشد، كه هست، ولي به نظر مي رسد كه اين واكنش نه تنها كافي نيست، بلكه ممكن است موثر هم نباشد. از اين رو به جناب سردار سليماني يك پيشنهاد منطقي ارايه مي كنم.

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:یکی از موارد پیش آمده در این اعتراضات آتش زدن پرچم کشور بود که تصویر العمل و تاسف بسیاری را برانگیخت، به طوری که مق

جنابعالي نفوذ و قدرت داريد، دست تان به خيلي از جاها مي رسد، و اين علی رغم وضع ديگران از جمله امثال ما هست. پيشنهاد مي كنم بلند شويد و يك ساعت از وقت خود را صرف ديدار با اين نوجوان كنيد. ظاهرا برحسب اطلاع نيروي انتظامي به سرعت شناسايي و دستگير شده است هست. فيلمبردار هم ببريد تا از ديدار شما تصويربرداري كنند. بعيد مي دانم كه از آن طرف آب آمده باشد يا به ادعاي برخي رابطه اي سببي يا نسبي با داماد صدام حسين داشته باشد.

به احتمال زياد خانواده او چندان ناآشنا نباشند. او در همين نظام آموزش و پرورش ما درس خوانده هست. تحت تعليم و تربيت و تبليغات همين صداوسيما بوده است.

پس از گفت وگو با او اول به مردم بفرماييد كه اين اتفاق در كدام شهر رخ داد؟ آيا در مناطق شمالي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و به قولي مرفهان بي درد يا عاشقان فرهنگ غرب بود يا از مناطقي كه هم اكنون هم بايد، منبع بسيج نيروها براي کارها دفاعي از كشور باشد؟ دوم اينكه او از چه خانواده اي بود؟ آيا خانواده او از غرب زدگان يا دشمن های حكومت بودند؟ آيا غيرمذهبي و غيرملتزم بودند؟ بفرماييد كه پدرش در چه شغلي بود و سابقه اش چه بوده است؟ بپرسيد كه آیا اين كار را انجام داد؟ آيا آموزش و پرورش، نظام رسانه اي و نهادهاي ديني كه همه در خدمت ارزش هاي رسمي هستند، به او ياد ندادند كه به پرچم كشورش كه نماد كشور است احترام بگذارد؟ اگر آموزش ندادند، آيا از طريق خانواده و دوستان و جامعه هم متوجه نشد كه بايد احترام بگذارد؟ آیا نمي دانست كه شما يا بزرگترهايش براي به اهتزاز در آوردن اين پرچم در متر، متر اين خاك در كربلاي٥ جانفشاني كرده ايد؟ چقدر اطمينان داريد كه پدر يا يكي از نزديكان او از مجروحان و جانبازان همان كربلاي٥ يا ساير عمليات نباشد؟ بعد آیا يك جوان بايد تا اين حد عليه آن ارزش ها نه تنها بي تفاوت كه جري و ستيزه گر باشد؟

با جوانی که پرچم کشور عزیزمان ایران را آتش زد ملاقات کنید و از او بپرسید…. / پیشنهاد به سردارسلیمانی

مساله مهم تر از آتش زدن آن پرچم به سكوت ناظران در برابر اين واکنش‌ها است كه ظاهرا كمتر توجه ما را به خود جلب كرده هست. صادقانه و صريح بگويم، اگر مي توانستم، حتما دست چنان جواني را مي گرفتم و در اولين وقت او را از زندان رها مي كردم. اين زندان جاي كساني است كه عمر خود را در مقام بي تدبيري و اتلاف منابع كشور و پرخاشگري به اين و آن گذرانده اند و اكنون نيز طلبكار مي شوند. مشكل اينجاست كه شما صادقانه سخن خود را گفته ايد و هنوز با خاطره كربلاي ٥ و ده ها عمليات ديگر زندگي مي كنيد كه بسيار هم خاطره هاي ارزنده اي هست، ولي دو نكته مهم را در اين ميان فراموش مي كنيم. اول اينكه آیا يك جوان زير ٢٠ ساله خاطره خود را با اين گذشته افتخارآميز پيوند نمي دهد؟ علت اصلي اين است كه اين خاطرات و جانفشاني ها تبديل به سرمايه ملي نشده اند. آنها بازيچه دست عده اي براي به سكوت واداشتن ديگران و نيز كسب امتيازات ويژه هستند. علی رغم شما و تعدادي از دوستان تان كه نخواستيد تا آن گذشته را سرمايه ارتقاي جايگاه و كسب رانت نماييد، و با استناد به آن ديگران را سرزنش يا به سكوت وادار كنيد، متاسفانه بخش قابل توجهي هستند كه اين گذشته دكان دونبش را تبديل به ابزاري براي توجيه موقعيت فعلي و كسب رانت و به سكوت واداشتن ديگران كرده اند. در ميان اين كاسبان كساني هستند كه روح ارزش هم از حضور در جبهه بي خبر بود، چه رسد به جسم آنان. جوان امروز به علت اين نحوه برخورد با ميراث گذشته، نمي تواند با آن همدلي و همراهي و همنوايي مورد نیاز را پيدا كند.

هيچ كدام از اين دوستان به خود نگفتند كه آیا خاوري و خاوري ها با انداختن يك چفيه هر كاري مي كنند و بعد به كانادا فرار مي كنند؟ ريشه اين واکنش‌ها در نابود كردن سرمايه تاريخي كشور در جنگ تحميلي پيش پاي متقلبان و فاسدان هست. حال چگونه از يك جوان ١٦ ساله انتظار داريم كه خود را با اين ميراث همدل كند؟

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:یکی از موارد پیش آمده در این اعتراضات آتش زدن پرچم کشور بود که تصویر العمل و تاسف بسیاری را برانگیخت، به طوری که مق

واژه های کلیدی: آموزش | خاطره | خانواده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs