جستجو کردن سیاسی فعالیت انتخابات اصلاح طلب

جستجو کردن: سیاسی فعالیت انتخابات اصلاح طلب کشورهای پیشرفته اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صدور ۳۵۰ فقره کیفرخواست راجع به ناآرامی خیابان پاسداران/ با هیچ جریانی عقد اخ

دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع کارکنان دادسرای پولی – بانکی که به منظور معارفه سرپرست تازه این دادسرا صورت گرفت، اعلام کرد که بازدیدهای

صدور ۳۵۰ فقره کیفرخواست راجع به ناآرامی خیابان پاسداران/ با هیچ جریانی عقد اخ

دادستان تهران: صدور ۳۵۰ فقره کیفرخواست راجع به ناآرامی خیابان پاسداران/ بعضی در پرونده محیط زیست فرار را بر قرار ترجیح دادند/ با هیچ جریانی عقد اخوت نداریم

عبارات مهم : ایران

دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع کارکنان دادسرای پولی – بانکی که به منظور معارفه سرپرست تازه این دادسرا صورت گرفت، اعلام کرد که بازدیدهای سرزده دادستان از دادسراهای متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت آبادی با تبیین وظایف دادسرای پیگیری به جرایم پولی – بانکی و با اشاره به نقش آن در مقابله با جرایم مرتبط با جرایم ارزی و بانکی، خاطرنشان کرد که اگر این دادسرا به مرجعی جهت انبار پرونده ها تبدیل شود مثل آبی خواهد بود که قرار است آتش را خاموش کند، ولی خودش به عامل تنش تبدیل می شود و از نشانه اصل تأسیس این دادسرا دور خواهد شد؛ همان طور که با توجه به بحران آبی کشور، آبی که قرار است گوارای وجود شود، با پرسشها اجتماعی گره خورده و کمبود آب، خشکسالی و تنش های آبی ذره ذره نقش آب را از یک نقش گوارا بودن به یک عامل تنش تبدیل می کند.

جعفری دولت آبادی خطاب به مرتضی تورک سرپرست تازه این دادسرا اظهار کرد: نباید اجازه داد این دادسرا به توقف گاهی جهت پرونده های مهم اقتصادی تبدیل شود و اگر این اتفاق افتاد، یعنی به اوضاع سابق برگشته ایم؛ لذا آقای تورک باید به نحوی برنامه ریزی کند تا این دادسرا بتواند به وظایف مهم خود عمل کند.

صدور ۳۵۰ فقره کیفرخواست راجع به ناآرامی خیابان پاسداران/ با هیچ جریانی عقد اخ

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تأکید بر این که دادسرای پولی – بانکی جهت مهار جرایم این حوزه تأسیس شده است هست، افزود: این دادسرا تشکیل شده است تا دستگاه هایی که پرونده های مرتبط با جرایم اقتصادی را به دادستانی ارسال می نمایند، نقش بیشتری در این زمینه ایفا نمایند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی شکل می گیرد، اظهار داشت: هنگامی که بانک ها نظارت نمی کنند و موسسات غیرمجاز رشد می کند و در نهایت خروجی آن به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی منجر می شود، پرسشها از یک دستگاه به دستگاه دیگر انتقال یافته می گردد.

دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع کارکنان دادسرای پولی – بانکی که به منظور معارفه سرپرست تازه این دادسرا صورت گرفت، اعلام کرد که بازدیدهای

وی با بیان این که مردم از ما می خواهند که عوامل مهم خیانت به بیت المال مجازات شوند، گفت: سیاست دادستانی این است که دستگاه های اجرایی تلاش نمایند تا پرونده ای تشکیل نشود و اگر به هر دلیلی پرونده تشکیل شد، به سرعت مورد پیگیری قرار گیرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با یادآوری این توصیه که سرعت عمل در دادسراهایی مثل پولی – بانکی مهم هست، افزود: قضات این دادسرا با مردمی مواجه هستند که مال خود را از دست داده اند و هنگامی که فرد مال خود را از دست می دهد، انتظار حمایت و سرعت عمل دارد و لذا این دادسرا به لحاظ پیگیری به پرونده های مهم اقتصادی، اگر پیشگیری نکند؛ به موقع متهمان را تحت تعقیب قرار ندهد و پرونده ها را به دادگاه نفرستد، آسیب خواهد دید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به لزوم توجه دادسرای پولی – بانکی به کارها پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: پرسشها پیشگیرانه در وظایف این دادسرا آینده نگری شده است و در وقت تاسیس این دادسرا به سرپرست وقت دادسرا تأکید شد که با بانک ها جلساتی داشته باشد تا آن ها متوجه شوند ارجاع پرونده های زیاد به دادسرا، ارزیابی منفی محسوب شده است و با توجه به این عنوان باید نظارت ها را جدی بگیرند.

صدور ۳۵۰ فقره کیفرخواست راجع به ناآرامی خیابان پاسداران/ با هیچ جریانی عقد اخ

جعفری دولت آبادی با طرح این پرسش که آیا باید به علت عدم نظارت بعضی مسؤولین اموال بیت المال به غارت شود و بعد دادسرا ورود کند؛ همان طور که در اختلاس سال گذشته از شرکت عملیات اکتشاف نفت کشور عزیزمان ایران شاهد این عنوان بودیم، جلسات مکرر با بانک ها را تأثیرگذار و اثربخش دانست و تاکید کرد که بانک ها و به خصوص بانک های دولتی باید در این گونه جلسات برنامه ارائه دهند و نظارت ها را شدت یافتن کنند.

لزوم تسریع در پیگیری به پرونده های کلان اقتصادی

دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع کارکنان دادسرای پولی – بانکی که به منظور معارفه سرپرست تازه این دادسرا صورت گرفت، اعلام کرد که بازدیدهای

جعفری دولت آبادی تعیین وقت زمانی جهت پیگیری به پرونده ها را به عنوان نخستین مطالبه از سرپرست تازه این دادسرا بیان کرد و افزود: باید جهت پرونده ها مهلت زمانی معقول تعیین شود و اگرچه بخشی از اطاله دادرسی به کمبود نیروی انسانی از جمله قاضی بر می گردد؛ ولی عملکرد دادسرا صرفاً به تعداد پرونده ها نیست و توجه مردم به عملکرد خروجی دادسرا هست. این که اعلام شد با تلاش دادسرای پولی – بانکی هزار و دویست میلیارد تومان به بیت المال بازگشته و هم چنین آمار کیفرخواست های صادره، از مواردی است که دفاع از عملکرد دادسرا را ممکن می سازد.

حمایت دادستانی از امنیت اقتصادی

صدور ۳۵۰ فقره کیفرخواست راجع به ناآرامی خیابان پاسداران/ با هیچ جریانی عقد اخ

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی، یکی از آسیب های کشور را عدم جرات سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری دانست و با اشاره به تهدیدهای موجود در این زمینه یادآور شد: یکی از تهدیدها این است که به محض این که سرمایه گذار سرمایه گذاری می کند، بعضی افراد و نهادها به سراغ آن ها رفته و عنوان کرده که شما پول و رانت دارید و این ها را از کجا آورده اید؛ این در حالی است که قوه قضائیه باید به عنوان یک عامل مؤثر در امنیت اقتصادی ایفای نقش کند.

وی مختومه کردن پرونده قضایی را در مواردی که سرمایه گذار از مسیر قانون و سیاست های کشور مملکتی خارج نشده، قابل توجیه خواند و اظهار داشت: ممکن است دستگاه های اجرایی، امنیتی یا انتظامی خواستار بازداشت این گونه افراد شوند و جهت رسیدن به اهداف خود قوه قضاییه را نیز ابزار کنند، ولی ملاک دستگاه قضایی باید قانون باشد و اگر کسی در مسیر و مدار قوانین و سیاست های کشور حرکت می کند، نباید با او برخورد شود؛ و چنان چه غیر از این باشد، انگیزه سرمایه گذاری در کشور تضعیف خواهد شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به شعار حمایت از کالای ایرانی که از سوی رهبرمعظم انقلاب به عنوان شعار سال ۹۷ گزینش شد، بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاری های مشروع تاکید کرد و با بیان این که حمایت از سرمایه گذاری به معنای حمایت از فساد و افراد فاسد نیست، افزود: این که سرمایه گذار باید میدانی جهت فعالیت داشته باشد، یک اصل مهم اقتصادی هست؛ ولی گاهی اوقات تا سرمایه گذار گام اول را بر می دارد، از سوی مرجع قضایی احضار می شود که نتیجه آن آسیب دیدن کارآفرین هست؛ چنین رویکردی موجب می شود که دادسرا به برخورد با عوامل تولید متهم شود. قوه قضائیه از کسانی که سرمایه گذاری سالم و مشروع دارند حمایت می کند تا مراکز آن ها بی علت تعطیل نگردد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که مصداق های فراوانی از حمایت دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از مراکز کارآفرین وجود دارد افزود: در پرونده های اقتصادی مفتوح در دادسرای تهران، تلاش باید بر این باشد که با بازداشت متهم، کارخانه های تحت مدیریت وی تعطیل نشود؛ آیا که در همه موارد متوقف کردن فعالیت مراکز تولید ضرورت ندارد.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر سیاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه گذارانی که در مدار و مسیر قوانین و سیاست های کشور حرکت می کنند در جهت تأمین امنیت اقتصادی، استمرار مبارزه با فساد در امسال را نیز از سیاست های دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران خواند و افزود: این عنوان اولویت اول دستگاه قضایی و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران هست؛ قوه قضائیه در مبارزه با فساد اهل تعارف با هیچ کس نیست و قاطعانه با فساد در تمام عرصه ها برخورد می کند.

وی با انتقاد از این که در سال های گذشته استفاده از سپرده های ارزی مورد توجه قرار نگرفت و همین امر باعث بی اعتمادی مردم شده است هست، گفت: در مبارزه با جرایم ارزی از سوی دستگاه قضایی که بخشی از آن مربوط به تعزیرات و بخشی در حوزه دادستانی هست، رویکرد حمایتی که تاثیرگذار نیز خواهد بود، ادامه دارد؛ اگرچه که حل پرسشها ارزی الزاماً راهکارهای قضایی و انتظامی ندارد. هم چنین قوه قضاییه در مواردی که قرار است با متهمان پرونده های ارزی برخورد شود حمایت های مورد نیاز را انجام می دهد.

تعیین مهلت معقول جهت پیگیری به پرونده ها

جعفری دولت آبادی مطالبه دیگر خود از سرپرست دادسرای تازه پولی – بانکی را ملاقات با مراجعین و صاحبان حق اعلام کرد و افزود: رویه سابق در این دادسرا، ملاقات کمتر با مراجعین بوده است که مورد نیاز است سرپرست تازه با عوض کردن این رویه، وقت بیشتری را جهت ملاقات با مراجعه کنندگان و متهمان تخصیص داده شده است دهد؛ آیا که باز نبودن درب اتاق سرپرستان دادسراهای تخصصی از جمله پولی – بانکی، به جهت نفوذ بعضی متهمان، فسادآور است و فراهم نمودن زمینه جهت این که افراد به آسانی بتوانند پرسشها خود را با سرپرست دادسرا مطرح کنند، مانع از اعمال نفوذ ناروا در پرونده ها می باشد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تأکید بر لزوم پیگیری به بعضی پرونده های قدیمی افزود: می توان با انتصاب قاضی تازه و یا اتخاذ تدابیر ویژه، نسبت به پیگیری و تعیین وظیفه این قبیل پرونده ها اقدام کرد.

وی با اشاره به بیانات بعضی افراد مبنی بر تبدیل دادگاه ها به آمارگاه ها، گفت: اسناد بین المللی نیز مهلت معقولی را جهت پرونده های کیفری تعیین کرده اند و این امر ناشی از ارتباط پرونده کیفری با حقوق متهم است و انتظار متهم مبنی بر این که در یک مدت معقول به اتهاماتش پیگیری شود، منطقی است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به گزارش ارائه شده است از سوی معاون اول دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران دائر بر زیاد کردن وقت پیگیری بین ۱۰ تا ۲۰ روز در بعضی نواحی دادسرا، بخشی از این زیاد کردن را ناشی از فشار کار، کمبود قاضی و مراجعات متعدد مردم به دستگاه قضایی دانست و بخش دیگر را مربوط به کارکنانی اعلام کرد که شیوه هایشان جواب نمی دهد و یا پرونده ها را به گونه ای شاخ و برگ می دهند که به نتیجه رساندن آن مسئله می شود. وی تاکید کرد که ارسال به موقع پرونده به دادگاه باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

اعتماد به مسؤولین و امید به آینده

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشبرد اهداف نظام اسلامی را منوط به تحقق «اعتماد به مسؤولین» و «امید به آینده» دانست و افزود: مردم خوبی داریم که در حوادث مهم حضور پیدا می کنند و پای نظام اسلامی ایستاده و خواهند ایستاد ولی در سال های گذشته اعتماد مردم به بعضی مسئولان خدشه دار شده است و مورد نیاز است مردم به مسؤولین اعتماد بیشتری داشته باشند تا هنگامی که سیاستی اعلام می شود، مطمئن باشند در این زمینه کارشناسی شده است و مورد نیاز الاجرا است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به لزوم امید مردم به آینده و با تاکید بر این که نباید دل مردم را خالی کرد، افزود: حوادثی از جمله آشوب های دی ماه سال گذشته، نشانه ای از یک گسل در اعتماد عمومی مردم بود؛ بنابراین باید کارها و عملکردها طوری باشد که مردم به مسؤولین اعتماد کرده و امیدشان به آینده زیاد کردن یابد.

وی خطاب به کسانی که در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و… مردم را به آینده بدبین کرده و نظام اسلامی را در بن بست نشان می دهند، چنین عملکردی را مذموم آشنایی و اظهار داشت: مردم موضوعی که غیرواقعی باشد را نمی پذیرند و مسوولان با حرف های ناپخته و غیرکارشناسی مردم را مایوس نکنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با ابراز امیدواری نسبت به این که سال ۹۷ جهت جمهوری اسلامی یک سال موفق باشد و در چهلمین سالگرد انقلاب اهداف آن محقق گردد، بر نقش دستگاه قضایی در این زمینه تاکید کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی به دوران پختگی خود وارد می شود و باید ایده های بهتری ارائه شود؛ بنابراین انتظار می رود نظرات غلط و غیر کارشناسی ارائه نگردد.

وی با دادن اطمینان به مردم در این جهت که نظام قضایی کشور حامی حقوق آنان است و از آزادی های مشروع حمایت می کند، خطاب به کسانی که در مسیر ناامید کردن مردم حرکت می کنند، افزود: دستگاه قضایی در این بخش ها اگر مورد نیاز باشد اقدام می کند و با کسانی که حرف های بی مبنا و خلاف واقع می زنند که نتیجه آن ایجاد نگرانی و نا امیدی در مردم هست، برخورد خواهد کرد.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر تجربه موفق نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با هرگونه تهدید، خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون با این گونه تهدیدها مواجه بوده ایم و دشمنی آمریکا ادامه خواهد یافت؛ لیکن ماهیت جمهوری اسلامی ضداستکبار جهانی، مبتنی بر مردم سالاری دینی و در جهت حمایت از حقوق عامه و اقدام در چارچوب شریعت است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با مسؤولان کشور مبنی بر این که نظام ما مبتنی بر شریعت هست، اظهار داشت: بر این اساس انجام بعضی کارها در نظام اسلامی، قابل پذیرش نیست و این که عده ای بخواهند پرسشها اجتماعی، بعضی امور مثل زلزله و بحران کم آبی و پرسشها اقتصادی را با پرسشها اعتراضی گره بزنند و تلاش کنند از هر اتفاق ای یک نماد اعتراض بسازند، با اشکال مواجه است و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در موارد مورد نیاز اقدام خواهد کرد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که چون ما با نظام سلطه درگیر هستیم، طبیعی است که شاهد توطئه هایی در صحنه منطقه ای و بین المللی باشیم، افزود: اگر نظام و مسؤولین، حقوق مردم را رعایت کنند، انقلاب اسلامی آسیب نخواهد دید؛ کما این که در ۴۰ سال گذشته چنین بوده است.

اطلاع رسانی در مورد بعضی پرونده های مهم

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش دیگری از بیانات خود، در مورد آخرین اوضاع چند پرونده قضایی اطلاع رسانی کرد و گفت: پرونده هایی که در سیستم قضایی شکل می گیرد ممکن است سیر صعودی یا نزولی داشته باشد و پیگیری در بعضی از پرونده ها با مشکلاتی مواجه باشد؛ ولی این به معنای عدم توجه به آن ها نیست و اگر بخواهیم کارها دادسرا در پرونده های مهم را مورد توجه قرار دهیم، باید عملکرد ما به گونه ای باشد که پرونده ها در ظرف زمانی معین و مشخص به نتیجه برسد و پرونده هایی که تحقیقات آن تکمیل شده است هست، به دادگاه ارسال شود.

وی در این زمینه پرونده بانک سرمایه را مورد اشاره قرار داد و در توضیح گفت: به عنوان مثال می توان بخش اول پرونده بانک سرمایه را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد تا مردم به عملکرد دادسرا زیاد اعتماد کنند.

تداوم تحقیقات در پرونده محیط زیست

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به آخرین اوضاع پرونده محیط زیست گفت: این پرونده از جمله پرونده های مهمی است که دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن پیگیری می کند و خودکشی یکی از متهمان این پرونده در ابتدای شکل گیری آن که حاشیه هایی را به همراه داشت، تحقیقات دادسرا تا مدتی متوقف کرد؛ ولی بیانات بعضی از متهمان در جریان تحقیقات، موید خروج اطلاعات مهم و استراتژیک کشور تحت پوشش محیط زیست است که آسیب های زیادی را در پی داشته است.

جعفری دولت آبادی خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده از کشور را ناشی از نتیجه های تحقیقات دانست و بیان داشت: اگر عده ای فرار را بر قرار ترجیح می دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در بعضی از سایت ها می خوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است هست، به پیش رفتن تحقیقات برمی گردد؛ آیا که بعضی متهمان فهمیده اند که در حال نزدیک شدن به آن ها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است هست، بالاخره روزی بر می گردد و به قول معروف، دیر و سریع دارد ولی سوخت و سوز ندارد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: اگرچه متهم مهم این پرونده خودکشی کرد ولی بعضی متهمانی که اکنون دادستانی مشغول تحقیقات از آنان هست، مطالب قابل توجهی را بیان نموده و آنچه را که گفته و رصد شده است نیز درست بوده است.

وی در بیان جزئیاتی از این پرونده، چنین یادآور شد: این افراد پوشش هایی جهت خروج اطلاعات کشور به خارج بودند و در بیانات یکی از متهمان عنوان شده است که در خارج از کشور نیز این کارها را انجام می داده و آموزش دیده وارد کشور شده است و در حوزه خارجی کارها مشابه انجام داده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: یکی از متهمان حقوق ماهیانه دریافت می کرده، کامپیوتر امن داشته، ماهانه گزارش می داده و به سفارت مرتبط با سرویس در لندن یا کشورهای دیگر مراجعه می کرده و تبادل اطلاعات داشته است و امروز فهمیده است عالی ترین راه گفتن حقایق پرونده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران نتیجه های تحقیقات را دلیلی جهت رد ادعای مطرح شده است از سوی بعضی در وقت تشکیل این پرونده دانست و گفت: تحقیقات نشان داد هیاهوهایی که در آن ایام صورت گرفت و دادستانی را متهم کردند که هیچ چیز در این پرونده وجود ندارد، درست نبوده است.

تداوم مبارزه با فساد بدون تبعیض

جعفری دولت آبادی در مورد عدم دسترسی به فردی که در رابطه با پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شده است و حکم جلب وی نیز از سوی اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت صادر شده، به اتهاماتی که بعضی در این زمینه به دستگاه قضایی وارد کرده اند پاسخ داد و با خاطرنشان کردن این مطلب که قوه قضائیه با هیچ کس از هر گروه و جریانی که باشد تعارف ندارد گفت: دادستانی در مورد پرونده هایی که با حیثیت دستگاه قضایی مرتبط هست، طبق قانون عمل کرده و خواهد کرد؛ و در مورد این محکوم نیز دستورات مورد نیاز جهت اجرای حکم به ضابطین داده شده است و به کسانی که مسئول پیگیری عنوان هستند، تأکید شده است است که باید حکم صادره اجرا شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی نشان داده است که با هیچ جریان و گروهی عقد اخوت ندارد، همان طور که در قبل از عید بعضی از سران یک جریان سیاسی دستگیر شده است و بعضی می گفتند که این دستگیری ها به علت ایام عید به تأخیر بیفتد ولی قوه قضاییه و دادستانی در جهت سیاست مبارزه با فساد با هر گروه و هر جریان بدون تبعیض، با رعایت حقوق متهمان اقدام نموده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین از صدور ۳۵۰ فقره کیفرخواست در مورد متهمان آشوب های اسفندماه در خیابان پاسداران پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و اعلام کرد تعدادی از پرونده ها با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شده است است.

لزوم توجه به حقوق زندانیان

جعفری دولت آبادی با اشاره به اعتصاب غذای بعضی متهمان گفت: اعتصاب غذا را به نوعی خودکشی می دانیم و همان طور که قرآن کریم در آیه ۲۹ سوره نساء فرموده است «لاتقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»، به خوبی می توان دریافت که در نظام اسلامی اعتصاب غذا امری مردود است و بخصوص این عنوان در مورد کسانی که مدعی هستند به نظام اسلامی اعتقاد دارند، زیاد صدق می کند.

وی از صدور دستور به روسای زندان ها جهت رعایت حقوق متهمان، کمک پزشکی به زندانیان بیمار و لزوم حفظ جان زندانیان خبر داد و افزود: به مسوولان زندان ها دستور داده شده است است که در حفظ جان زندانیان و به خاص کسانی که اعتصاب غذا می نمایند، کارها مورد نیاز پزشکی را انجام داده و هیچ کوتاهی و مسامحه ای پذیرفته نیست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به مدیران زندان های استان تأکید کرد: در برابر حفظ جان زندانیان با هر اتهامی که دارند وظیفه دارید به وظایف خود عمل کنید. دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران وظیفه خود می داند که از جان متهمان بخصوص زندانیان حمایت کند و اگر در این زمینه مسامحه ای صورت می گیرد برخورد می شود.

جعفری دولت آبادی بر لزوم دیدار مستمر مقامات دادسرا از زندان ها و پیگیری به پرسشها متهمان و محکومان زندانی در سال تازه تأکید کرد و گفت: عملکرد سرپرستان دادسرا در حفظ حقوق مردم، تعدیل واکنش‌ها کارکنان، شیوه واکنش‌ها با مردم و تکریم مراجعین بسیار تأثیرگذار است.

در این مراسم دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن قدرداتی از زحمات رضا نجفی معاون اول دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران که مدتی سرپرستی دادسرای پولی – بانکی را به عهده گرفته بود، مرتضی تورک را به عنوان سرپرست تازه این دادسرا معرفی کرد.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | ایرانی | قوه قضاییه | دستگاه قضایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs